CENNIK

Ceny dotyczą wyceny jednym podejściem nieruchomości zlokalizowanych w odległości

20 - 30 km od Kołobrzegu i nie obejmują wyrysu z ewidencji gruntu.


Dane potrzebne do ewentualnego uzyskania kalkulacji ceny usługi wyceny nieruchomości:

- położenie nieruchomości;

- rodzaj nieruchomości ( prawa ) w tym powierzchnia gruntu;

- rodzaj zabudowy, w tym powierzchnia zabudowań;

- cel wyceny.

Ceny usług wyceny i doradztwa ustalane są na podstawie indywidualnych kalkulacji, negocjacji

i opisaniu problemu, również za pośrednictwem internetu.

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY JAROSŁAW SZYMCZAK