PORADY PRAWNE

Sytuacja na rynku ulega ciągłym zmianom. Zmiany dotyczą m.in. prawa, popytu

i podaży, technologii budowy. Wszystkich zmian nie sposób zauważyć, dlatego

warto skorzystać z porad odpowiednio przygotowanych osób.

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY JAROSŁAW SZYMCZAK